Oude spullen voor nieuwe bomen

Trees for All Aanplanten van nieuwe bomen

Op zaterdag 9 juni 2018 vindt er voor de tweede keer een rommelmarkt in de bibliotheek Duinoord plaats. De opbrengsten van de rommelmarkt worden gebruikt voor de aanplant van nieuwe bomen. Vorige jaar bracht de rommelmarkt € 670 op. Dit bedrag is rechtstreeks overgemaakt naar Trees for All, een landelijke organisatie die zich al jaren met succes inzet voor herbebossing.

Kap nah

Wereldwijd verdwijnen er 317 bomen per seconde ofwel 7,9 miljoen hectaren per jaar. Ook in Nederland worden onze bomen in rap tempo gevijld. Sinds 2013 verdwijnen er per jaar 2700 voetbalvelden aan bomen. Omgerekend zijn dat  625.000 bomen. We vernietigen dus jaarlijks de gehele bevolking van Den Haag, maar dan in bomen. Krankzinnig!

Oorzaken

Er zijn een hoop oorzaken voor die ontbossing te noemen. In Nederland heerst bijvoorbeeld de essentaksterfte. Bijna alle essen, en dat zijn er heel veel, zijn aangetast en moeten worden gekapt.
Wereldwijd worden de bomen voornamelijk bedreigd door de productie van hout, papier, palmolie en soja en door de ontginning van land door de mijnbouw.

Trees for All Aanplanten van nieuwe bomen

Ontspullen

Breng overtollige maar goed bruikbare huisraad (zoals, kleding, boeken, kunst, cd’s etc.) op zaterdag 9 juni 2018 naar de Bibliotheek Duinoord, Den Haag. Alles wat je kan missen, maar waar een ander nog plezier aan kan beleven.

Rommelmarkt

Alle binnengebrachte spullen worden uitgestald op klaarstaande tafels. Niets wordt geprijsd. Je bepaalt zelf wat je wilt betalen, voor dat wat je wilt meenemen. Stop het geld in een klaarstaande doos en hopelijk vul je het aan met een donatie. Het bedrag dat is opgehaald met de verkoop en donaties wordt overgemaakt aan Trees for All. Alle niet verkochte spullen worden aan het einde van de dag meegenomen door Emmaus Beeklaan, die de opbrengst daarvan ook voor goede doelen bestemt.

Datum: zaterdag 9 juni, van 11 tot 4 u
Adres:  Bibliotheek Duinoord, Sweelinckplein 42, 2517 GP Den Haag (hoek Reinkenstraat)

Koffie, thee, hapjes e.d. tegen kleine vergoeding.
Vragen/reacties: hannekevveen@gmail.com , 06 55 77 26 70

Door René Wagenaar

Hallo, ik ben René en ik schrijf sinds 2012 over een groener, smakelijker en duurzamer Den Haag.

Geef een reactie